March 21, 2010

Make Love - Not War!

Ini slogan yang pertama kali dicetuskan pada 1960-an, ketika AS melibatkan diri dalam perang di Vietnam yang menghasilkan 'kemenangan' di pihak Rambo - cuma dia saja yang mewakili kemenangan AS dalam intervensi perang di mana-mana dalam filem, dalam kenyataan sih sebaliknya sih, jeh!

Memang sebaiknyalah mending 'make love' - berdamai, maksude, daripada bertikai, berperang. Perang cuma menghasilkan kehancuran, bagi pemenangnya, maupun pengalahnya. Ibarat kata peribasa: menang jadi abu, kalah jadi arang. Ya 'kan?

So, let's make love - eh, berapa kali seminggu ya?PS: Gambar di'pinjam' dari sini.

IT'S WORLD TIME: