March 05, 2010

Lekat - Kelekatan, Melekat - Kemelekatan?

Baca posting satu teman kita di sini, saya jadi ingat kata yang 'aneh' ini: kemelekatan.

Anda tahu arti dan maksud kata 'lekat'? Kalau ditambah awalan 'me' menjadi 'melekat' - masih anda mengerti maksudnya? Nah, kalau dilanjut menjadi 'kemelekatan' untuk menjadikannya kata benda, mungkin anda akan 'protes'. Salah itu! Mestinya 'kelekatan'.

Begitukah?

Kemungkinan besar anda benar. Sebab kata benda 'lekat' yang benar adalah 'kelekatan'. Tapi, yang dimaksud di sini bukan 'kelekatan', melainkan ya itulah: kemelekatan.Kata benda untuk 'melekat'.

Ketika membaca kata 'kemelekatan' di Da-ai TV, saya sendiri merasa janggal dan 'aneh', saya pikir itu salah ketik ajah ketika mereka mengetikkan kata tsb. sebagai sub title - teks atas terjemahan basa Hok-kian, basa yang umumnya dipakai di filem-filem kisah nyata di Da-ai TV.

Untuk memahami maknanya, saya jelaskan dengan contoh saja ya.

Kata benda 'kemelekatan' mestinya sih diambil dari kata kerja 'melekat', bukan 'lekat'. Maksudnya tentu saja ada 'aksi' yang menjadikan dua benda saling melekat. Dalam hal ini, bisa saja anda 'melekat' dengan hal-hal duniawi, properti, harta. Anda 'memiliki' rumah, uang, atau bahkan... teman.

Perasaan anda 'memiliki' teman, bisa dianggap sebagai adanya 'kemelekatan' antara perasaan anda dengan teman anda. Anda merasa 'melekat' dengan teman anda. Kalau sampai anda mesti berpisah, memutuskan hubungan dengan teman anda itu - entah anda yang memutuskan atau yang diputuskan, anda akan merasa kecewa, sedih, atau bahkan..... marah?

Anda akan merasa kehilangan. Ada sesuatu yang hilang. Sepertinya anda anggap teman anda sama dengan 'properti' yang anda miliki. Karena ada 'kemelekatan' di antara anda dengan teman anda.

Padahal, katanya 'kan manusia lahir ke dunia ini telanjang tanpa membawa apa-apa, dan 'apa-apa' yang menjadi 'milik' anda, yang 'melekat' dengan anda selama anda hidup, kelak juga akan ditinggalkan begitu saja ketika anda meninggalkan dunia ini, jeh!

Jadi, kalau saja anda bisa melepaskan 'kemelekatan' ini, baik terhadap properti, harta benda yang anda 'miliki', apalagi 'teman-teman', baik di dunia nyata, maupun dunia maya (MP, FB, milis), mestinya anda tidak lagi perlu merasa sedih, kecewa, marah ataupun........ menghadapi dilema, kalau-kalau suatu hari anda mesti me'lepas'kan mereka, atau anda di'lepas'kan mereka.

Anda merasa ada 'kemelekatan' dengan siapa ya?

IT'S WORLD TIME: