May 30, 2010

Anda Berencek Kepada Saya Tah?

Baca Kompas Minggu, 30 Mei 2010, halaman utama, ttg Cina Benteng. Katanya panggilan 'encek' itu paman dari pihak mama, sedang 'empek' adalah dari pihak papa. Mestinya itu karena 'kemalasan' reporter-nya ajah, orang Cina Benteng pasti tahu dengan persis bahwa keduanya panggilan paman dari pihak papa. Kurang persiapkan PR-nya, ataukah memang malas bertanya ke nara sumber ya tuh wartawan Kompas?

Kayaknya saya pernah menceritakan sedikit ihwal panggilan kekerabatan masyarakat Tionghua ini. Entah di MP 'edisi' kapan tuh ya, mesti cari lagi. Daripada susah cari dan mungkin gak ketemu, saya cerita lagi ajah deh ya.

Secara basic, memang orang Tionghua membedakan panggilan kekerabatan berdasarkan garis dari pihak mama dengan pihak papa. Jadi, panggilan kekerabatan cukup penting dibedakan, supaya tahu hubungan kekerabatan antara yang memanggil dan yang dipanggil. Pada umumnya panggilan ini berdasarkan dialek basa Hok-kian, mayoritas asal daerah di Tiongkok para Hoakiau (perantau Tionghua) ke daerah Nan Yang - Asia, termasuk Indonesia dulu kala, jeh!

Kalau dari pihak mama, adik (lelaki) mama dipanggil engku, isterinya engkim. Abang mama biasa dipanggil twaku (paling besar) dan jiku (ke-2), sa-ku (ke-3), si-ku (ke-4) dan seterusnya, isterinya twa-kim, ji-kim, sa-kim, si-kim, dan seterusnya. Adik perempuan mama dipanggil ie-ie, suaminya ie-tnio [thio dengan sengau], kakak mama dipanggil twa-ie, ji-ie dan seterusnya, dan suami mereka dipanggil twa-tnio, ji-tnio dan seterusnya.

Dari pihak papa, saya mesti memanggil abangnya dengan twa-pek, atau empek saja kalau cuma satu, isterinya mesti dipanggil twa-em atau a-em. Adik lelakinya mesti dipanggil encek dan isterinya encim, kalau ada adik-nya lagi, ya dipanggil ji-cek (ke-2) dan seterusnya. Kakak perempuan papa mesti dipanggil twa-kouw, suaminya tentu saja (twa)-kouw-tnio. Adik papa yang perempuan dipanggilnya en-kouw, dan suaminya kouw-tnio.

Eng-kong dan em-ma adalah panggilan kepada orangtua papa dan mama. Saudara mereka dipanggil sesuai garis kekerabatan dengan kita juga. Adik engkong yang lelaki jadi cek-kong (isterinya cim-po), abangnya jadi pek-kong (em-po). Yang perempuan jadi kouw-po dan kouw-tnio-kong. Dari ema, abangnya dipanggil twa-ku-kong (twa-kim-po), adiknya (eng)ku-kong dan kim-po untuk isterinya, ie-po (tnio-kong) untuk adik perempuan em-ma.

Untuk eng-kong dan em-ma-nya orangtua kita, kita menyebutnya dengan kong-co dan ma-co. Orangtua kong-co dan ma-co? Ya, kong-co-co dan ma-co-co. Ke atas lagi? Gak perlu, sebab anda gak bakalan ketemu mereka semasa hidupnya toh.

Untuk saudara-saudara kita (sekandung): kakak perempuan cici (cihu), adik perempuan mei-mei (mei-hu), abang kita dipanggil koko (enso) dan adik lelaki titi (ti-xi). Untuk anak-nya saudara papa ditambahi imbuhan 'tnang' - tnang-ko, tnang-ci, tnang-mei, tnang-ti, sedang dari mama dipanggilnya 'piauw' - piauw-ko, piauw-ti, piauw-ci,
piauw-mei.

Jadi, kalau anda ber-encek kepada saya, artinya saya adalah adik lelaki papa anda. Ndak perlu tanya lagi bagaimana hubungannya antara anda dengan saya, ndak seperti panggilan paman atau oom yang mesti ditanya dulu, dari mama atau dari papa, kakaknya atau adiknya. Lebih praktis sih mestinya.

Jadi, saya mesti memanggil anda dengan sebutan apa nih?


IT'S WORLD TIME: